Persondata og cookies

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927

Webstedet er ejet af:

A/S Skræps Vognmandsforretning
Bodøvej 6
5700 Svendborg

Persondatapolitik

Vi bestræber os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder også reglerne i persondataloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt.

Når du er kunde hos os modtager vi en række personoplysninger om dig. Det gælder f.eks. også hvis du er kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere.

Vi er derfor i henhold til persondataloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927, Bodøvej 6, 5700 Svendborg. CVR-nr.: 11543774 Telefon: 62281169 Mail: info@62281169.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger, når vi udfører en opgave for dig.

Det kan også være at vi behandler dine personoplysninger, hvis du er en kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartner.

Retsgrundlaget i begge tilfælde er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse.

Hvis du er en kontaktperson hos vores leverandør eller vores samarbejdspartner, modtager vi typisk kun dit navn.

Under alle omstændigheder indhenter vi aldrig særlige personfølsomme oplysninger om dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

I vores behandling af dine personoplysninger, bruger vi databehandlere. Bl.a. benytter vi et eksternt bogføringssystem, et eksternt mailsystem og et eksternt lagringssystem.

Herudover videregiver vi dog ikke dine oplysninger til andre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Det er svært at sige helt nøjagtigt, hvornår de personoplysninger vi har om dig, vil blive slettet, men vi vil i vurderingen heraf tage udgangspunkt i bogføringslovens regler om opbevaringspligt.

Vi overvejer løbende om oplysningerne om dig er relevant, og dermed om de skal slettes.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at be- skytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per- sonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

8. Retten til at trække et samtykke tilbage

Du skal vide, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine per- sonoplysninger, hviler på et samtykke fra dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du er medlem af en medlemsklub eller hvis du modtager nyhedsbreve fra os.

Samtykket kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Det påvirker altså ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil da.

9. Overførelse til tredjeland eller internationale organisationer

Når vi behandler dine personoplysninger, bruger vi også databehandlere, som er lokaliseret udenfor EU/EØS.

Det drejer sig on følgende:

– Microsoft
– Idrive
 –MailChimp

Vi vil derfor overføre dine personoplysninger til tredjelande.

Databehandlerene eller databehandlerne har dog tiltrådt EU-USA Privacy Shield, som er en ordning, som garanterer, at databehandleren lever op til databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Du kan læse mere om ordningen samt finde databehandlerne på https://www.privacyshield.gov/welcome

10. Øvrige oplysninger

Din oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Cookiedeklaration

Skriv til os

Har du spørgsmål eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud på din opgave?

Skriv din besked via formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Du kan også kontakte os direkte via nedenstående email eller telefonnummer: