Affaldssortering

- Fælles bæredygtighed

Hos A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 tilbyder vi dig faste tømningsruter og efter tilkald. Vi har mange års erfaring og vores professionelle chauffører leverer altid kvalitet og kommer når det er aftalt. Det er vigtigt for os at være med til at håndtere affald miljørigtigt og vi sætter en stor ære i vores arbejde.

Der findes flere ugentlige ruter hvor vi henter brændbart affald til forbrændingsanlæg, samt ruter hvor vi henter genbrug bl.a. pap, papir, plastik, mad- & drikkekartoner glas, metal og madaffald (mini-container eller midi-container).

Det er ikke kun derhjemme, vi skal sortere vores affald, det er også på arbejdspladsen. For visionen er, at affaldssektoren i Danmark skal være klimaneutral i 2030.

Information

Sortering i virksomheder

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at virksomheder sorterer affald i endnu højere grad. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere i flere fraktioner.  

Virksomheder skal fra. 31. december 2022 fremadrettet sortere deres husholdningslignende affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald. 

miljørigtig håndtering

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.  

Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. Derfor har Miljøstyrelsen udviklet materialer, der understøtter implementeringen af affaldsbekendtgørelsens nye krav til indsamling af affald. Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at klikke på knappen herunder. 

A/S skræps - din fynske vognmand

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 er din lokale vognmand og vi dækker Fyn og øerne, med hovedsæde på Sydfyn i Svendborg. Vores kunder ser os som en troværdig og kompetent samarbejdspartner, der løser alle opgaver efter bogen. 

Vores lokale tilhørsforhold er et bærende element i vores virksomhed, og vi sætter en ære i at kende vores kunder. 

Når man arbejder med affaldshåndtering, er det vigtigt at aftalerne overholdes og at opgaven løses med punktlighed, service og efter alle gældende lovgivninger på området.  Vi er godkendt som affaldsindsamler, det er din garanti for at der altid er styr på opgaven. 

Al affaldssortering sker efter bogen, og vi sørger for den lovpligtige affaldsindberetning (via affaldsdatasystemet).

Har du spørgsmål om affaldssortering, så er du velkommen til at kontakte os. 

Skriv til os

Har du spørgsmål eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud på din opgave?

Skriv din besked via formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Du kan også kontakte os direkte via nedenstående email eller telefonnummer: