Affaldssortering

Sortering i korrekte fraktioner er yderst relevant bl.a. af følgende årsager:

  • Maksimering af relevant genbrug og derved minimering af affald aht. miljøet.
  • Minimering af omkostninger til bortskaffelse. F.eks. er afgift på blandet affald til losseplads ca. 10 gange dyrere end tegl til genbrug, hvorfor sammenblanding er uhensigtsmæssig.
  • I visse tilfælde afviser modtageanlæg leverancer indeholdende blandet affald og genbrugsfraktioner.

Ring og hør nærmere, hvis du er i tvivl om sortering.

Affaldstyper Svendborg kommune

Følgende links viser affaldstyper for Svendborg Kommune incl. detaillerede lister over tilladt og ikke tilladt indhold i de enkelte fraktioner:

  • Forbrændingsegnet affald
  • Losseplads affald
  • Have- & parkaffald
  • Total oversigt incl. genbrug

Disse links gælder kun Svendborg Kommune, men giver generelt et godt fingerpeg om sortering. Spørg din egen kommune eller os, hvis du er i tvivl om sortering.​ A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 er godkendt affaldsindsamler og vi sørger for den lovpligtige affaldsindberetning.

Billeder af vores vogntyper