​Affaldsstamkort

​ISAG-systemet og affaldsstamkort er erstattet af Affaldsdatasystemet fra 2010, men nogle virksomheder anvender fortsat affaldsstamkort f.eks. til planlægning og registrering af affaldsproduktion, hvorfor vi fortsat tilbyder udarbejdelse af affaldsstamkort.​

Tilbuddet gælder også affald, hvor vi ikke er transportør.​​