Affaldsdatasystemet

Transportører er forpligtiget til opsamling og indberetning af data vedr. transporteret affald.

Fra og med 2010 indberettes til det centrale Affaldsdatasystem, hvorimod der tidligere blev indberettet til forskellige udvalgte kommuner vha. ISAG-systemet.​​

A/S Skræps Vognmandsforretning af 1927 er godkendt affaldsindsamler og vi sørger for den lovpligtige affaldsindberetning.